Bao tử xuất huyết

+Phương 1:
-Thành phần:
 Tiên hạc thảo 50g, Bạch cập 40g, Sinh địa du 15g, Chích cam thảo 10g.
-Cách dùng: Đem thuốc trênsắc nước, mỗi ngày 1 thang, phân 2 ~3 lần uống.
-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân bị bao tử xuất huyết, thường dùng thuốc 2~4 thang, đều khỏi bệnh.
(Trần Hoàng Bảo)