Màng bao tinh hòan ứ dịch

+ Phương 1:
- Chủ trị: Màng bao tinh hòan ứ dịch.
- Thành phần: Sinh Ý dĩ 40g, Biển súc 30g
- Cách dùng: Sắc nước phân 3 lần uống, uống liền 7 ngày.


(Lương y Trần Hoàng Bảo)