Mắt cận thị

+Phương 1:
-Thành phần: Ngũ vị tử, Câu kỉ tử, Thanh tương tử mỗi vị 20g; Hoàng kỳ 25g, Tang thầm tử, Phúc bồn tử mỗi vị 15g; Đào nhân, Hồng hoa, Kê huyết đằng, Viễn chí, Dã cúc hoa, Quyết minh tử mỗi vị 12g; Thạch xương bồ, Thăng ma mỗi vị 10g; Băng phiến 0,15g.
-Cách chế dùng: Thuốc trên nghiền thành bột cực mịn, luyện mật làm hoàn, mỗi hoàn nặng 9g, mỗi lần uống 1 hoàn, uống với nước đun sôi. Mỗi ngày mỗi sớm tối uống 1 lần. Đồng thời, mỗi ngày luyện tập bảo kiện làm khỏe cho mắt 3 lần, 2 tháng là 1 liệu trình. Mỗi nửa tháng đo thị lực 1 lần.
-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này trị liệu người bị cận thị 85 ca, trong đó đề cao thị lực 5.1 là 12 ca, 5.0 là 35 ca, 4.9 là 20 ca, 4.8 là 5 ca, 4.7 là 13 ca. Sau khi nâng cao thị lực, qua 5 ~7 tháng quan sát, thị lực chưa thấy xuống thấp.