Mắt nhìn lờ mờ


+ Phương 1: Mắt nhìn lờ mờ dùng Bột Quyết minh tử
Mắt nhìn lờ mờ thường chảy nước mắt, mỗi lần lấy Bột quyết minh tử 8g, 1 ngày uống 3 lần, dùng nước mát uống, hiệu quả trị liệu tốt.

+ Phương 2:
- Chủ trị: Âm huyết bất túc, thị lực giảm
- Thành phần: Nữ trinh tử 30g, Câu kỉ 15g, Cúc hoa 6g.
- Cách dùng: Sắc nước phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)