Nhi khoa: Bệnh sởi

+ Phương 1 : Gia giảm đạt tà ẩm
- Thành phần : Sài hồ 2,4g, Kinh giới 3g, Phòng phong 3g, Xuyên bối 3g Xích thược 6g, Sơn tra nhục 6g, Chỉ xác 3g, Trần bì 1,5g Cam thảo 3g, Bạc hà 1,5g (bỏ sau), Thăng ma 2,4g.
- Cách dùng : Sắc uống mỗi ngày 01 thang.
- Chứng thích ứng : Ban sởi.

+ Phương 2 :
-Thành phần : Tử thảo 15g; Cát căn, Tang diệp mỗi vị 10g; Cam thảo 20g.
-Cách dùng : Thuốc trên sắc uống, phân 3~4 lần uống, mỗi ngày 1 thang. Dùng liền 1 tuần.
-Hiệu quả trị liệu: Phương này dùng phòng ngừa bệnh sởi, hiệu quả rõ rệt. Vùng tôi lúc phát dịch sởi, người đã uống qua thuốc trên, không 1 ca nào phát bệnh (Lời bút giả ghi).

+ Phương 3:
Phòng ngừa bệnh sởi: Hạ khô thảo 5 chỉ ~ 2 lượng. Sắc nước uống, 1 ngày 1 thang, uống liền 3 ngày.
(Từ Châu – Đơn phương nghiệm phương tân y liệu pháp tuyển biên)


(Lương y Trần Hoàng Bảo)