Nhi khoa: Cam tích

+ Phương 1:
Trị trẻ con cam tích: Quyết minh tử 3 chỉ, nghiền bột, gan dê 1 bộ, giã nát, rượu trắng chút ít, điều hòa thành bánh, chưng chín ăn.
(Thào dược Giang Tây)