Nhi khoa: Chảy nước dãi

+Phương 1: Chỉ diên tán
-Thành phần: Thổ sao Bạch truật 12g, Ích trí nhân 8g
-Cách dùng: Tất cả nghiền thành bột, chia đều thành 12 gói, mỗi lần 1gói, mỗi ngày 02 lần, một tuần uống hết.
-Chứng thích ứng: Trẻ chảy dãi.

+Phương 2:
-Thành phần: Trúc diệp 7g, Trần bì 5g, Đại táo 5 trái.
-Cách dùng: Thuốc trên sắc nước, phân 2 lần uống. Mỗi ngày 1 thang.
-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên điều trị chứng trẻ em chảy dãi, thường 3~5 thang thì báo cáo bệnh khỏi.