Nhi khoa: Giun đũa

+Phương 1: Tô tử mạt
-Thành phần: Hạt tía tô sống 500g
-Cách dùng: Lấy hạt tía tô giã nát hoặc nhai nhỏ ăn sống . 4~10 tuổi ăn 20~50g, người lớn 50~70g. Mỗi ngày 2~3 lần, ăn lúc bụng đói liên tục 3 ngày
-Công hiệu: Cay ấm hạ khí đuổi trùng
-Chứng thích ứng: Bệnh giun đũa
-Phụ chú: Trị liệu bệnh giun đũa ở ruột 100 ca, trục trùng 92 ca, nhiều nhất tới 147 con. Không 1 ca nào xuất hiện tác dụng phụ.