Nhi khoa: Phòng ngừa dịch viêm màng não

+ Phương 1:
- Chủ trị: Phòng ngừa dịch viêm màng não.
- Thành phần: Kim ngân hoa 15g, Hạ khô thảo 15g, Đại thanh diệp 15g.
- Cách dùng: Vào thời kỳ dịch hòanh hành sắc uống thay trà.