Nội khoa: Đái tháo lạt

+Phương 1:
-Thành phần: Thục địa hoàng, Sơn thù nhục, Kê huyết đằng đều 30g; Thạch cao 40 ~60g; Xuyên hoàng bá, Tri mẫu đều 10g; Sinh địa hoàng, Bắc sa sâm, Câu kỉ tử, Kim anh tử, Lô căn, Hắc huyền sâm đều 15g, Sinh cam thảo 6 ~8 g.
-Gia giảm: Lúc lâm sàng ứng dụng phương này, có thể căn cứ vào bệnh tình mà tăng giảm.
* Nếu miệng khát nặng gia Thiên hoa phấn, Phấn cát căn đều 10~ 12g;
* Nếu tiểu đêm nhiều gia Ích trí nhân, Tang phiêu tiêu, Đài ô dược đều 12 ~15g; Cẩu tích, Xuyên tục đọan đều 10 ~12g.
-Cách dùng: Đem thuốc trên sau khi sắc 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân 2 ~3 lần uống, mỗi ngày 1 thang.
-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân mắc chứng đái tháo lạt 18 ca, uống 5 ~10 thang bệnh khỏi 12 ca, uống 11 ~15 thang trị khỏi 6 ca, sau khi trị khỏi qua theo dõi 2 ~3 năm chưa thấy tái phát.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)