Nội khoa - Đổ mồ hôi trộm

+ Phương 1:
- Chủ trị: Đêm đổ mồ hôi trộm.
- Thành phần: Sương Tang diệp 100g.
- Cách dùng: Sấy khô nghiền bột, mỗi lần uống 9g, nước cơm tống uống, 1 ngày 2 lần, uống liên tục 5 ngày.