Rò hậu môn

+ Phương 1: Sanh hoàng kỳ tiển
- Thành phần: Sanh hoàng kỳ 60 ~100g.
- Cách dùng: Thuốc trên sắc uống.
- Công hiệu: Ích khí thác độc.
- Chứng thích ứng: Dò hậu môn thuộc dạng khí huyết không đủ, thường bệnh lâu sắc da miệng dò tối nhạt, mủ dịch trong loăng, người ốm yếu sức.
- Phụ chú: Cách trên kết quả trị khỏi 16 ca, hữu hiệu 6 ca, hiệu suất 97%, liệu trình 1~4 tuần.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)