Viêm kẽ (擦烂) (Intertrigo)Tư vấn miễn phí, điều trị viêm kẽ, chàm.  
Lương y Trần hoàng Bảo - ĐT: 0908.026179 >> Liên hệ địa chỉ