Viêm tuyến mang tai


+ Phương 1:
Viêm mang tai dịch (quai bị): Bò cạp dùng dầu thơm chiên vàng, mỗi lần ăn 1 con, mỗi ngày 2 lần, ăn liền 2 ngày.
(Sơn Đông trung thảo dược thủ sách)

+ Phương 2:
Chiết bối mẫu phối ngũ với Đại hòang, Ngô thù du, Đởm nam tinh, tât cả nghiền thành bột mịn, giấm hòa đắp vào lòng bàn chân, điều trị hơn 100 ca viêm tuyến mang tai, phần lớn bệnh khỏi trong 1 ~ 3 ngày.
(Tân Trung y, 1984, 8: 30)
(Trần Hoàng Bảo)