Hôi nách


+ Phương 1 : Hôi nách dùng Long đởm tả can thang

Phái nữ bị hôi nách sẽ ảnh hưởng đến tình yêu hôn nhân, tình cảm vợ chồng, do đó cần xem trọng, mà Long đởm tả can thang thang có thể trị căn chứng Hôi nách.
-Thành phần: Sài hồ, Trạch tả mỗi vị 3.8g, Xa tiền tử, Mộc thông mỗi vị 1.9g, Sinh địa, Đương qui, Long đởm mỗi vị 1.1 g, Hoàng cầm, Hoàng liên, Đại hoàng 0.4g.
-Cách dùng: Dùng nước 540ml sắc còn 360 ml, 01 ngày phân 3 lần uống. 
Điều trị khoản 2 tháng, chứng hôi nách nghiêm trọng cũng có thể trị khỏi.
Thuốc rất đắng và mát, bệnh nhân nên bào chế thành viên uống trường kỳ.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)
----------
Lương y Trần Hoàng Bảo - Tư vấn miễn phí điều trị chứng hôi nách.
ĐT: 0908.026179