Huyết áp cao - Bài thuốc

+ Phương 1: Huyền sâm Ðan sâm ẩm
- Thành phần : Huyền sâm, Tang kí sinh, Hoài ngưu tất, Câu kỉ, Ðổ trọng, Xa tiền tử mỗi vị 10g, Ðan sâm, Hà thủ ô mỗi vị 15g, Câu ðằng, Thạch quyết minh mỗi vị 12g.
- Cách dùng : Sắc uống, mỗi ngày 01 thang, phân 2 lần uống.
- Chứng thích ứng : Cao huyết áp.
- Hiệu quả trị liệu: Điều trị 76 ca, hiệu quả rõ 39 ca, hữu hiệu 32 ca, hiệu suất 93,4 %.


+ Phương 2:
- Thành phần : Cúc hoa 10g, Câu đằng 15g, Hoàng cầm 10g, Đổ trọng 10g, Sinh Hòe hoa 10g, Bạch thược 12g, Sanh cam thảo 6g.
- Cách dùng : Sắc nước uống, mỗi ngày 2 lần.
Ngày thứ hai sau khi uống có thể đo huyết áp xem hiệu quả của thuốc.

+ Phương 3: Hoàng tinh tứ thảo thang
-Thành phần: Hoàng tinh 20g; Hạ khô thảo, Ích mẫu thảo, Hy thiêm thảo mỗi vị 15g
- Cách dùng: Sắc nước 30 phút, mỗi thang sắc 2 lần, hoà lại phân 2 lần uống.

+ Phương 4: Ích mẫu giáng áp thang
-Thành phần: Ích mẫu thảo 60g, Đổ trọng 12g, Tang kí sinh 20g, Cam thảo 5g.
-Gia giảm:
a/ Đầu đau nặng: gia Hạ khô thảo 12g, Câu đằng 20g, Sinh Bạch thược 12g, Sinh Mẫu lệ 20g;
b/ Âm tổn thương rõ: gia Nữ trinh tử 12g, Thạch hộc 15g, Sanh địa 15g;
c/ Mình đau tay chân tê: gia Mộc qua 10g, Ô mai 6g;

+ Phương 5:
- Chủ trị: Bệnh cao huyết áp.
- Thành phần: Tang diệp 10g, Dã cúc hoa 9g, Hạ khô thảo 15g.
- Cách dùng: Sắc nước uống.

+ Phương 6:
- Chủ trị: Bệnh cao huyết áp.
- Thành phần: Hạ khô thảo 15g, Xa tiền tử 15g, Đại kế 10g.
- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)
-----------
Lương y Trần hoàng Bảo
Tư vấn miễn phí, điều trị huyết áp cao, huyết áp thấp, rối loan tiền đình 
ĐT: 0908.026179