An thai


+ Phương 1: "Bảo Sản Vô Ưu Thang 保产无忧汤" hay "Thập Tam Thái Bảo 十三太保",
- Thành phần: 
Đương qui 当归 6g, Xuyên khung 川芎 6g, Thỏ ty tử 菟丝子 6g, Hậu phác 厚朴 2g, Bạch thược 白芍 8g, Chỉ xác 枳壳 3g, Khương hoạt 羌活 2g, Xuyên bối mẫu 川贝母 4g, Kinh giới tuệ 荆芥穗 4g, Hoàng kỳ 黄芪 4g, Ngãi diệp 艾叶 2g, Chích thảo 炙草 2g, Gừng tươi 生姜 3 lát.
- Tác dụng: An thai, thúc sanh, giỏi trị các chứng thai sản.
- Cách dùng: Sắc uống 1 ngày 2 lần.
Thai phụ vào:
Tháng thứ 7 uống 1 thang
Tháng thứ 8 uống 2 thang
Tháng thứ 9 uống 3 thang
Tháng thứ 10 cũng uống 3 thang
Comments