Bài thuốc hay‎ > ‎

Cholesterol cao (mỡ trong máu cao)

+ Phương 1:
- Thành phấn: Sơn tra 15g, Liên diệp 15g.
- Cách dùng: Sắc uống thay nước trà.
- Chứng thích ứng: Người bị Huyết áp cao kèm theo mỡ máu cao.

+ Phương 2:
- Thành phấn: Chế thủ ô 20g, Sơn tra nhục, Trạch tả mỗi thứ 10g.
- Cách dùng: Sắc uống.
- Chứng thích ứng: Người già cholesterol cao

+ Phương 3:
- Thành phấn: Câu kỉ tử 10g, Thảo quyết minh 15g, Đan sâm 20g, Thủ ô 15g, Sơn tra 15g.
- Cách dùng: Sắc lấy 150ml nước đặc uống dần thay nước trà.
- Chứng thích ứng: Mỡ máu cao

+ Phương 4 :
- Thành phấn: Chế Hà thủ ô 30g, Trạch tả 20g, Đan sâm 10g, Ngọc trúc 15g.
- Cách dùng: Đem thuốc trên sẳc 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân 2 ~3 lần uống, mỗi ngày 1 thang, nửa tháng là 1 liệu trình.
- Hiệu quả điều trị: Dùng thuốc trên điều trị bệnh nhân bị mỡ máu cao 74 ca, lâm sàng trị khỏi 56 ca; hiệu quả rõ 11 ca; hữu hiệu 5 ca; vô hiệu 2 ca; thời gian uống thuốc ngắn nhất là 15 ngày, dài nhất là 45 ngày, bình quân 21 ngày, theo dõi 1 năm 67 ca trị khỏi và hiệu quả rõ không 1 ca nào tái phát.

+ Phương 5:
Dùng Sanh Tam thất bột 1g, mỗi ngày 2 ~3 lần hòa nước uống, điều trị 76 ca chứng mỡ máu cao, kết quả: hiệu suất hạ cholesterol là 78%, hiệu suất hạ triglyceridelà 57,5%, hiệu suất hạ β lipoprotein là 53 %
(Tạp chí Trung y, 1994, 2: 70).

+ Phương 6:
- Chủ trị: Chứng cholesterol máu cao
- Thành phần: Linh chi 10g.
- Cách dùng: Cắt nhỏ, sắc nước 3 lần, phân 2 ~ 3 lần uống, mỗi ngày 1 thang.

+ Phương 7:
- Chủ trị: Chứng cholesterol máu cao.
- Thành phần: Hà thủ ô sống 900g.
- Cách dùng: Sấy khô nghiền nhỏ, mỗi lần 15g, uống với nước sôi ấm, mỗi ngày 2 lần, uống liên tục 30 ngày.

+ Phương 8:
- Chủ trị: Chứng mỡ máu cao
- Thành phần: Nữ Trinh tử 30g, Sơn tra 15g.
- Cách dùng: Sắc nước phân 2 lần, bỏ bã, sớm tối phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang, liên tục uống 30 ngày.

+ Phương 9:
- Chủ trị: Chứng mỡ máu cao.
- Thành phần: Nhân trần 30g, Sơn tra 20g, Sanh mạch nha 15g.
- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)

Comments