Bài thuốc hay‎ > ‎

Chứng giảm bạch cầu

+ Phương 1:
- Thành phần: Kê huyết đằng 60~90g; Hoàng kỳ, Đảng sâm, Thỏ ty tử, Chế Hà thủ ô, Toàn đương qui, Tiên linh tỳ đều 20 ~30g; Cốt toái bổ, Thục địa, Bạch truật, Nữ trinh tử đều 10~15g, Đại táo 10~15 trái, Chích cam thảo 10~12g.
- Cách dùng: Đem thuốc trên sắc, mỗi ngày 1 thang, phân sáng, trưa, tối 3 lần uống. 20 ngày là 1 liệu trình.
- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị bệnh nhân mắc chứng Giảm bạch cầu 85 ca, trong đó trị khỏi 76 ca; hiệu quả rõ 5 ca, hữu hiệu 3 ca, vô hiệu 1 ca. Trong 76 ca bệnh khỏi, dùng thuốc 1 liệu trình trị khỏi 31 ca, dùng thuốc 2 liệu trình trị khỏi 29 ca, dùng thuốc 3 liệu trình trị khỏi 16 ca, qua theo dõi 1~2 năm, bệnh nhân khỏi bệnh đều chưa thấy tái phát.

+ Phương 2:
- Chủ trị: Chứng bạch cầu giảm ít.
- Thành phần: Linh chi 10g, Táo đỏ 10 trái.
- Cách dùng: Sắc nước uống.


Comments