Bài thuốc hay‎ > ‎

Nội khoa: Xơ gan

+ Phương 1:
- Thành phần: Hoàng kỳ, Đảng sâm, Sơn dược mỗi vị 30 ~60g; Toàn đương qui, Thục địa, Phục linh mỗi vị 20 ~ 25g; Bạch truật, Nhân trần mỗi vị 15~20g; Miết giáp, Địa miết trùng mỗi vị 10~ 15g; Hoàng tinh, Trần bì mỗi vị 8 ~ 12g.
- Cách dùng: Thuốc trên sau khi sắc 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân 2~3 lần uống, mỗi ngày 1 thang, 1 tháng là 1 liệu trình.
- Chứng thích ứng: Xơ gan.
- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị bệnh nhân xơ gan 121 ca, sau khi uống 1~5 liệu trình, trong đó trị khỏi 89 ca, hiệu quả rõ 25 ca, hữu hiệu 3 ca, vô hiệu 4 ca.

+ Phương 2:
- Thành phần: Tiên bạch mao căn 100~150g, Hoàng kỳ 40~50g; Trạch tả, Đại phúc bì, Phục linh, Bạch truật mỗi vị 25~30g; Sa sâm, Ích trí nhân, Kê nội kim, Lô căn, Sinh cam thảo mỗi vị 10~15g.
- Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, phân 2 ~ 3 lần uống, 1 tháng là 1 liệu trình.
- Chứng thích ứng: Xơ gan.
- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị bệnh nhân xơ gan 55 ca, sau khi uống 2~4 liệu trình, trong đó trị khỏi 34 ca, hiệu quả rõ 10 ca, hữu hiệu 6 ca, vô hiệu 5 ca.

+ Phương 3:
- Thành phần: Đảng sâm, Hoàng kỳ, Phục linh, Ý dĩ nhân, Hoài sơn dược, Đan sâm mỗi vị 30g; Ích mẩu thảo 50g; Kim ngân hoa, Liên kiều mỗi vị 20g; Sài hồ, Thanh bì, Hoàng cầm, Bạch truật, Trạch tả, Xích thược, Xuyên hậu phác, Miết giáp mỗi vị 15g, Sinh cam thảo 10g.
- Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc phân 3 lần uống.
- Chứng thích ứng: Xơ gan bụng nước (Can ngạnh hóa phúc thủy)
- Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân xơ gan bụng nước 66 ca, trong đó trị khỏi 49 ca, hiệu quả rõ 10 ca, hữu hiệu 3 ca, vô hiệu 4 ca.

+ Phương 4:
- Thành phần: Đảng sâm, Hoàng kỳ, Xa tiền tử, Đình lịch tử mỗi vị 30 ~40g; Tam lăng, Nga truật, Đan sâm, Đại phúc bì, Tiêu sơn tra mỗi vị 20 ~30g; Bạch thược, Toàn đương qui, Uất kim, Phục linh mỗi vị 15 ~20g; Hoa tiêu, Sinh cam thảo mỗi vị 6~10g; Hổ trượng, Bạch hoa xà thiệt thảo mỗi vị 25g ~35g.
- Cách dùng: Thuốc trên sắc uống, mỗi ngày 1 thang, phân 2 ~3 lần uống, 1 tháng là 1 liệu trình.
- Chứng thích ứng: Xơ gan bụng nước.
- Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân xơ gan bụng nước 89 ca, sau khi dùng thuốc 1~3 liệu trình, trong đó trị khỏi 55 ca, hiệu quả rõ 12 ca, hữu hiệu 15 ca, vô hiệu 7 ca.

+ Phương 5: Thương truật Bạch truật trị xơ gan bụng nước.
- Thành phần: Thương truật, Bạch truật mỗi vị 10g; Thanh bì, Trần bì mỗi vị 9g; Hậu phác 9g, Chỉ thực 9g, Hương phụ 6g, Đinh hương 6g, Sa nhân 10g, Phục linh 10g, Phúc bì 15g, Trư linh 15g, Trạch tả 15g, Đăng tâm 6g, Sanh khương 3 lát.
- Cách dùng: Sắc nước uống.
- Công hiệu: Chủ trị Xơ gan bụng nước (Can ngạnh hóa phúc thủy)

+ Phương 6: Kiện Tỳ phân tiêu thang trị xơ gan bụng nước.
- Thành phần: Hoàng kỳ, Sơn dược, Đan sâm mỗi vị 20g; Ý dĩ nhân, Xa tiền tử, Đại phúc bì mỗi vị 30g; Đảng sâm, Phục linh, Bạch truật, Tiên linh tỳ, Miết cốt mỗi vị 15g; Trạch tả, Uất kim, Thanh bì, Trần bì mỗi vị 12g; Phụ tử, Cam thảo mỗi vị 6g.
- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, 10 ngày là 1 liệu trình.
- Công hiệu: Trị Xơ gan bụng nước (Can ngạnh hóa phúc thủy)
(Lương y Trần Hoàng Bảo)
Trần Hoàng Bảo 
Nhận điều trị bệnh viêm gan, xơ gan. 
Mobi tư vấn: 0908026179 
>> Liên hệ

Comments