sth

SANH TINH HOÀN
Đặc trị: Suy sinh dục, tinh trùng yếu, không tinh trùng.
Cách dùng: Một ngày uống 03 lần, mỗi lần uống 01 gói nhỏ . Uống trước hoặc sau bửa nửa giờ.
Liệu trình điều trị : 2~ 4 tháng.
Phí thuốc 900.000 đồng/ 1 tháng miễn phí cước gởi qua Bưu điện.
Comments