Loét giác mạc

+Phương 1: Dưỡng âm thanh nhiệt thang
-Thành phần: Ngân hoa, Sinh địa, Sinh thạch cao mỗi vị 30g, Thiên hoa phấn, Tri mẩu mỗi vị 12g, Hoàng cầm, Long đởm, Kinh giới, Phòng phong mỗi vị 9g,Cam thảo 3g, Chỉ xác 6g.
-Cách dùng: Cổ họng đau gia Mạch môn; Khát nhiều gia Lô căn , Quát lâu, Viêm chứng khá nặng gia Thanh đại, Lô hội. Mỗi ngày 1 thang, sắc uống.
-Chứng thích ứng: Loét giác mạc
-Hiệu quả trị liệu: Trị liệu 100 ca,, 81 ca khỏi, 12 ca chuyển biến tốt.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)