Lợi răng chảy máu

+Phương 1: Mạch đông 15g, sắc thang, ngậm súc.

+ Phương 2:
- Thành phần: Sanh thạch cao 45g, Bạch mao căn (thứ tươi) 100g; Thiên hoa phấn, Liên kiều, Xuyên Hoàng Bá, Tri mẫu, Sanh cam thảo mỗi vị 10g.
- Cách chế: Đem thuốc trên sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, phân 3 lần sáng , trưa, tối uống.
- Hiệu quả điều trị: Dùng phương này điều trị lợi răng chảy máu 120 ca, trong đó trị khỏi 113 ca; hiệu quả rõ 4 ca, hữu hiệu 2 ca; vô hiệu 1 ca. Thường uống 5 ~ 10 thang là khỏi hoặc hiệu quả rõ. 113 ca trị khỏi, qua theo dõi 1 ~2 năm, chưa thấy tái phát.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)