Ung thư tuyến giáp trạng

+ Phương 1: Giáp lựu thang (Bài thuốc hiệu nghiệm của Lý Quan Trạch ở Hồ Nam):
- Thành phần: Sài Hồ 10g, Thanh Bì 6g, Giáp Châu 10g, Đương Qui 12g, Hạ Khô Thảo 12g, Tạo Thích 10g, Cương Tàm 6g, Hải Tảo 12g, Chiết Bối Mẩu 10g, Bán Hạ chế 6g.
- Chứng thích ứng: Bướu cổ đơn thuần cùng với Ung thư tuyến giáp trạng.
- Cách dùng: Sắc lấy nước uống. Uống liền trong 1 tháng, ngừng uống thốc 1 tuần, sau lại tiếp tục uống. Sau 3 tháng, bướu ở tuyến giáp trạng tiêu tan hết.


+ Phương 2: Công kiên thang gia vị
- Thành phần: Tô tử 15g, Mẩu lệ 15g, Hạ khô thảo 15g, Vương bất lưu hành 50g, Sài hồ 8g, Hoàng cầm 8g, Ðảng sâm 15g, Xuyên tiêu 5g, Cam thảo 5g, Ðại táo 5 trái.
- Cách dùng: Sắc uống, phân sớm tối 2 lần uống.
- Chứng thích ứng: Bướu cổ đơn thuần cùng với U bướu tuyến giáp

+ Phương 3:
- Thành phần: Thục địa, Huyền sâm , Sinh mẫu lệ (Sắc trước) mỗi vị 30g, Hoài sơn dược, Phục linh, Sơn thù du, Hạ khô thảo 15g, Đan bì, Trạch tả, Triết bối, Cương tàm mỗi vị 12g.
- Gia giảm:
* Âm hư nhiệt nặng gia Miết giáp;
* Khí hư gia Thái tử sâm;
* Khí uất gia Sài hồ;
* Huyết hư gia Hà thủ ô;
- Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước phân 2, 3 lần uống.
- Chứng thích ứng: U bướu tuyến giáp.
- Hiệu quả điều trị: Dùng phương trên điều trị 48 ca bệnh nhân bị U bướu tuyến giáp, trị khỏi 26 ca, chuyển biến tốt 21 ca, vô hiệu 1 ca, tổng hiệu suất 98%.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)