Hôi miệng

+Phương 1: Ích trí Cam thảo Hoàng cầm thang
-Thành phần : Ích trí nhân 30g, Cam thảo 10g, Hoàng cầm 15g
-Cách dùng: Mỗi ngày 01 thang, sắc uống.
-Chứng thích ứng: Hôi miệng

+Phương 2:
-Thành phần: Cát căn 30g; Mộc hương, Trần bì, Hoắc hương, Bạch chỉ 12g; Đinh hương 5 g.
-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước, mỗi ngày 1 thang, phân nhiều lần ngậm trước 5 phút, nhổ ra, lại ngậm nữa. Phương này không nên sắc lâu. Người xoang miệng lở loét thì cấm dùng.
-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên trị liệu người hôi miệng 30 ca, đều trị khỏi.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)