Ù tai

+Phương 1:
-Thành Phần: Sài hồ 4,5g, Sinh địa 8g, Xích thược 6g, Sao ngưu bàng tử 4,5g, Đương qui 6g, Liên kiều 6g, Xuyên khung 3g, Hoàng cầm 3g, Chi tử 3g, Thiên hoa phấn 3g, Cam thảo 3g, Phòng phong 3g.
-Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước phân 2 lần uống.
-Chứng thích ứng: Ù tai (Hoả can đởm thượng nhiễu thanh khiếu gây ra)
-Hiệu quả điều trị: Hiệu quả lâm sàng rõ rệt, dùng phương này điều trị 50 ca Ù tai, đều khỏi.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)