Viêm xoang trán

+Phương 1:
-Thành phần: Phòng phong, Khương hoạt, Bán hạ mỗi vị 6g; Hoàng cầm 4,5g, Cam thảo 3g.
-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.
-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên điều trị bệnh nhân Viêm xoang trán 3 ca, thường uống thuốc 3 thang là khống chế triệu chứng. Phương này đặc hiệu với bệnh nhân Viêm xoang trán.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)