Tưa miệng


Bệnh tưa miệng do nhiễm nấm ở niêm mạc mồm, ở trẻ em, đặc điểm là khắp niêm mạc mồm có những đốm trắng.

+ Phương 1 : Bản lam căn dịch
- Thành phần : Bản lam căn 9g
- Cách dùng : Sắc lấy nước, thoa nhiều lần vào nơi đau 5 ~ 6 lần
- Chứng thích ứng : Nga khẩu sang