Viêm mũi

+ Phương 1 : Cầm Kiết thang
-Thành phần: Kiết cánh 15g, Hoàng cầm 15g, Bạch chỉ 15g, Sài hồ 15g, Thương nhỉ tử 10g, Tân di hoa 10g, Bạc hà 10g, Cam thảo 10g.
-Gia giảm:
a/ Tay chân không có sức gia Đảng sâm 25g, Bạch truật 15g, Phục linh 15g;
b/ Đau lưng, đầu choáng gia Thụa địa 15g, Sơn dược 15g, Đan bì 15g, Cúc hoa 15g, Bạch thuợc 15g;
c/ Tim hồi hộp, đánh trống ngực, mất ngủ gia Dạ giao đằng 30g, Viễn chí 15g, Mẫu lệ 15g;
-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 01 thang, 04 tuần là 01 liệu trình.
-Chứng thích ứng: Viêm mũi mãn tính

+ Phương 2 : Gia giảm Xuyên khung trà điều tán
-Thành phần: Tử tô 10g, Phòng phong 6g, Bạch chỉ 10g, Tế tân 3g, Thương nhỉ tử 10g, Khương hoạt 6g, Xuyên khung 6g.
-Cách dùng: Mỗi ngày 01 thang, sắc sớm tối phân 02 lần uống.
-Chứng thích ứng: Viêm mũi cấp tính.

+ Phương 3 : Tân di tán gia giảm
-Thành phần: Bạc hà 6g, Thương nhỉ tử 9g, Tân di hoa 6g, Bạch chỉ sao 5g, Hoắc hương 10g, Kinh giới 10g, Phòng phong 6g, Cát cánh 5g, Phục linh 12g, Trần bì 5g, Hoàng cầm 12g.
-Cách dùng: Sắc uống, sáng tối mỗi buổi uống 1 lần.
-Chứng thích ứng: Thường đau đầu, nghẹt mũi chảy nước mũi, dễ cảm mạo, có tiền sử viêm mũi, lưỡi trắng, mạch Huyền.

+ Phương 4: Tỵ uyên thang
-Thành phần: Tiền hồ 10g, Ngưu bàng tử 10g, Kinh giới 6g, Phòng phong 6g, Hoắc hương 10g, Tân di 6g, Thương nhỉ tử 10g, Sao bạch chỉ 5g, Chế bán hạ 10g, Trúc nhự 10g, Trần bì 10g, cát cánh 5g, Phục linh 12g, Hạnh nhân 9g, Tiêu hoàng cầm 10g.
-Cách dùng: Sắc uống, sáng tối mỗi buổi uống 1 lần.
-Chứng thích ứng: Thường đau đầu, nghẹt mũi chảy nước mũi trong, mùi vị tanh hôi, mới mắc cảm, triệu chứng càng nặng.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)