Viêm mũi dị ứng

+ Phương 1: Thương nhỉ tử trà
- Thành phần: Thương nhỉ tử 12g, Tân di, Bạch chỉ mỗi vị 9g, Bạc hà 4.5g, Hành lá 3 tép, Lá trà 2g
- Cách dùng: Tất cả làm bột thô. 1 ngày 1 thang, dùng nước sôi quấy đều, làm trà uống.
- Công hiệu: Phát hản thông khiếu, tán phong khứ thấp
- Chứng thích ứng: 
Viêm mũi dị ứng, viêm xoang mũi mạn tính

+ Phương 2:
- Thành phần: Sinh huỳnh kỳ, Thương nhỉ tử, Bạch truật, Phòng phong mỗi vị 10g; Tân di, Tế tân mỗi vị 5g; Đại táo 10 trái, Cam thảo 6g.
- Cách dùng: Thuốc trên sắc mỗi ngày 1 thang, phân 2~3 lần uống. 2 tuần là 1 liệu trình
- Chứng thích ứng: Viêm mũi dị ứng
- Hiệu quả điều trị : Dùng phương này điều trị bệnh nhân viêm mũi dị ứng 135 ca, trong đó trị khỏi 132 ca; hữu hiệu 3 ca.

+ Phương 3:
- Thành phần: Đương qui 20g, Xuyên khung 15g, Bạch chỉ 15g, Hoàng cầm 25g, Song hoa 20g, Liên kiều 15g, Đảng sâm 20g, Kinh giới 15g, Sài hồ 15g, Đại bối mẫu 10g, Bạc hà 10g, Phòng phong 15g, Cúc hoa 15g, Cam thảo 10g.
- Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang.
- Hiệu quả điều trị: Bút giả ứng dụng phương này điều trị có thể thấy kết quả ngay, hơn hẳn thuốc chống dị ứng thông thường.

+ Phương 4: Song đậu thang
- Thành phần: Lục đậu 15g, Đạm đậu xị 20g, Phòng phong 15g, Sinh cam thảo 10g, Thạch xương bồ 15g, Tân di hoa 10g, Tế tân 3g.
- Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang.
- Công hiệu : Tán hàn trừ trọc, khai đạt phế khiếu. Dùng trị Viêm mũi dị ứng.

+ Phương 5:
Hòang kì 50g, sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, điều trị viêm mũi dị ứng, viêm mũi mạn tính và phòng ngừa trẻ con cảm nhiễm đường hô hấp trên v.v…hiệu quả khá tốt.
(Tạp chí Trung y, 2000, 6: 331).


(Lương y Trần Hoàng Bảo)