Nhi khoa: Chàm trẻ em

+Phương 1:
-Thành phần: Địa phu tử, Xà xàng tử mỗi vị 15g, Khô phàn 9g.
-Cách dùng: Thuốc trên sắc đặc mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần thoa vào chổ bệnh
-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên điều trị chứng chàm trẻ em 11 ca, đều sau khi dùng 1~3 thang bệnh khỏi hoàn toàn.