Nhi khoa: Mồ hôi trộm

+Phương thuốc 1:
-Thành phần: Chích Hoàng kỳ, Đảng sâm mỗi vị 10g; Bạch thược, Sinh mẫu lệ, Mạch môn đông, Ngũ vị tử, Phù tiểu mạch, Bạch truật mỗi vị 8g; Đại táo 3 trái, Chích cam thảo 5g.
-Gia giảm: 
a/ Nếu kén ăn: gia Sao Mạch nha, Sao Cốc nha, Sơn tra, Kê nội kim mỗi vị 5g;
b/ Nếu mất ngủ, phiền táo không yên: gia Viễn chí, Táo nhân, Dạ giao đằng, Bá tử nhân mỗi vị 6g;
c/ Nếu phiền nhiệt gia Hoàng bá, Tri mẫu, Hoàng cầm, Địa cốt bì mỗi vị 6g;
d/ Nếu đại tiện lỏng loãng gia Hoài sơn, Phục linh mỗi vị 10g.
-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước, mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.
-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị trẻ em đổ mồ hôi trộm 21 ca, thường uống thuốc 3 ~8 thang, đều trị khỏi.