Nhi khoa: Táo bón

+Phương 1:
-Thành phần: Kim ngân hoa, Dã cúc hoa, Ngư tinh thảo mỗi vị 15g; Sinh cam thảo 8g.
-Cách dùng: Thuốc trên sắc nước mỗi ngày 1 thang, phân 3~4 lần uống, đến khi khỏi thì ngứng.
-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị trẻ em bị chứng táo bón 56 ca, sau khi uống 12~24 giờ thì dễ dàng đại tiện phân mềm.

+Phương 2:
-Thành phần: Bồ công anh 30 ~60g
-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước 3 lần, hợp dịch thuốc lại, cô đặc còn 50 ~80ml, mỗi ngày uống 1 lần. Tuổi nhỏ, khó uống , có thể phân 2 ~3 lần uống. Thuốc sắc xong có thể thêm đường trắng hoặc mật ong. Liệu trình xem bệnh tình mà định.
-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị trẻ em bị chứng táo bón 88 ca, đều trị khỏi. Trong đó uống thuốc 2 thang trị khỏi 35 ca; 3 thang trị khỏi 21 ca; 5 thang trị khỏi 22 ca; 6 thang trị khỏi 10 ca. Trong quá trình điều trị chưa thấy phát sinh phản ứng xấu.