Nội khoa: Động kinh

+Phương 1:
-Thành phần: Bạch thược 20g, Bạch truật 15g, Phục linh 12g; Sài hồ, Đương qui mỗi vị 10g; Thạch xương bồ, Viễn chí, Thiên môn đông mỗi vị 9g, Sinh khương 5g, Bạc hà (bỏ sau) 3g, Sinh cam thảo 6g.
-Cách dùng: Lúc phát bệnh sắc uống, mỗi ngày 1 thang, phân 4 lần uống (trước khi ngủ nên uống 1 lần). Sau khi bệnh lui thì đổi làm hoàn, kiên trì uống nửa năm đến 1 năm.
-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân động kinh 36 ca, trong đó trị khỏi 30 ca, hữu hiệu 4 ca, vô hiệu 2 ca.


(Lương y Trần Hoàng Bảo)